Julkaisut

Julkaisut / List of Publications

Updated 9.5.2018

*** 10 most significant

 

A) Articles in Academic Referee Journals

*** “Ojennat kätesi verkkoon ja joku tarttuu siihen” : kokemuksia ja muistoja kotimaisen BBS-harrastuksen valtakaudelta [Early history of BBS culture in Finland, 1982-2000]. Tekniikan Waiheita 1/2017.

Tuomi, Pauliina – Multisilta, Jari – Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko : Coding skills as a success factor for a society. In Tatnall, Arthur (ed.), Education and Information Technologies. Springer 2017, pp 1–16, doi:10.1007/s10639-017-9611-4.

Saarikoski, Petri – Suominen Jaakko – Reunanen – Markku: Pac-Man for the VIC-20: Game Clones and Program Listings in the Emerging Finnish Home Computer Market. Well Played Journal 2/2017, http://repository.cmu.edu/etcpress/39/

*** Suominen, Jaakko – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka – Östman, Sari (2017): “Survival of the Most Flexible? National social media services in global competition: The Finnish Case. In Goggin, Gerard & McLelland, Mark (eds.), Routledge Companion to Global Internet Histories. Routledge, London.

*** ”Pistä natsi asialle ja mene itse perässä!” Hitler-videomeemien historia ja anatomia. [“The Social and Cultural History of Hitler-memes”]. WiderScreen 1-2/2016, http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/pista-natsi-asia-ja-anatomia/.

*** Saarikoski, Petri & Markku Reunanen: Great Northern Machine Wars – History and Cultural Impact of the Rivalry Between User Groups in Finland from the 1980s to the 2000s. . IEEE Annals of the History of Computing 2/2014, http://www.computer.org/csdl/mags/an/2014/02/man2014020016-abs.html.

“Mun kone on parempi kuin sun romu” – Suomen konesotien vaiheita yleisönosastosta internetiin. Petri Saarikoski, Markku Reunanen. Tekniikan Waiheita 1/2014.

***“Rakas Pelit-lehden toimitus” Pelit-lehden lukijakirjeet ja digipelaamisen muutos Suomessa vuosina 1992–2002 [“Readers’ letters in Finnish Pelit gaming magazine during 1992–2002”], Pelitutkimuksen vuosikirja 2012, 21–40 [A Yearbook of Finnish Game Studies], http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2012/ptvk2012-04.pdf.

Unten maille tietokone kainalossa: unimuistot ja tietotekniikan arkipäiväistyminen. [“Dream Machines: Stories of Dreaming and Domestication of Information Techonology”] Tekniikan Waiheita 4/2011

*** Computer Courses in Finnish Schools during 1980-1995. History of Nordic Computing – HiNC3, 3rd IFIP WG9.7 Working Conference on History of Nordic Computing, Stockholm 18 – 20 October 2010. IFIP International Federation for Information Processing, Springer (2011).

*** Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko: Computer Hobbyists and the Gaming Industry in Finland.  IEEE Annals of the History of Computing. Perspectives on the History of Computer Games. July-September 2009 (vol. 31 no. 3)

Yhteisöpeliä rakentamassa. Juhana-herttuan Aikakapseli 2006–2008. Teoksessa Kulttuurituotanto: kehykset, käytäntö, prosessit. Toim. Maunu Häyrynen + työryhmä. SKS, Tietolipas. Helsinki 2009.

Toimisto matkalaukussa. Kannettava tietokone vapauden ja liikkuvuuden symbolina. Tekniikan Waiheita 2/2007.

“Koneen ja koulun ensikohtaaminen” Suomalaisen atk-koulutuksen varhaisvaiheet peruskoulussa ja lukiossa. Tekniikan Waiheita 3/2006.

Pelinautintoja, ohjelmointiharrastusta ja liiketoimintaa. Tietokoneharrastuksen ja peliteollisuuden suhde  Suomessa toisen maailmansodan jälkeen.  Petri Saarikoski  & Jaakko Suominen, Pelitutkimuksen vuosikirja 2009, 16–33.

Television vanhat lisäarvot – Vuorovaikutteisen television esihistoriasta löytyy videotex. Mediumi 1.3, M-Cult.Net, 2002.

 

B) Other Academic Publications

20-vuotta tiedetoimittamisen kentällä. WiderScreen 2017, http://widerscreen.fi/numerot/ajankohtaista/widerscreen-20-vuotta-tiedetoimittamisen-kentalla/

Gamification of Digital Gaming – Video Game Competitions and High Score Tables as Prehistory of E-Sports in Finland in the 1980s and Early 1990s. In Pauliina Tuomi, Arttu Perttula (eds.). Proceedings of the 1st International GamiFIN Conference Pori, Finland, May 9-10, 2017.

”Vähän kuin aamukahvirutiini”. Joka päivä sama kuva Pekka Poudasta moshpitissä. WiderScreen 1–2/2016, http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/vahan-kuin-aamukasta-moshpitissa/

Harrastajien suurhanke: Kultajuna Fort Montanaan. WiderScreen 1–2/2015, http://widerscreen.fi/numerot/2015-1-2/harrastajien-suurhanke-kultajuna-fort-montanaan/.

Kuulovammaisten lisäpalvelusta suuren yleisön tietokanavaksi: Yleisradion teksti-TV:n varhaishistoria. Tekniikan Waiheita 4/2014, 58-62.

Kurjenniemi, Emmy, Saarikoski, Petri: Opiskelijarekrytointi, sisäänoton onnistuneisuus ja koulutuksen läpäisy Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa 2010–2013. Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja 40. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman johtoryhmän raportteja. Turun yliopisto: Pori 2013, https://www.doria.fi/handle/10024/87894.

Peleistä taiteeksi: digitaaliset pelit taidemuseossa – Salon taidemuseon Pelaa!-näyttely 2009. Pelitutkimuksen vuosikirja 2010.

“Bittinikkareista tulevaisuuden päätöksentekijöitä?”. Tietokonelukutaito ja koulujen atk-opetuksen alku Suomessa  1980-luvulla. Teoksessa Välimuistiin kirjoitetut. Lukuja Suomen tietoteknistymisen kulttuurihistoriaan.. Toim. Hannu Salmi. k & h. Turku 2006.

Digitaaliset kauhupelit ja elokuva. WiderScreen 3/2006, http://widerscreen.fi/.

Commodore 64, Instrument of Computer Music – The Cultural History of Sound Interface Device (SID) . Teoksessa The 1st European Conference on Science, Art and Technology in the Service of Man. September 7th- 9th, 2006. SAT 2006 Conference Proceedings. Helsinki 2006.

Club Activity in the Early Phases of Microcomputing in Finland. Teoksessa History of Nordic Computing IFIP WG9.7 First Working Conference on the History of Nordic Computing (HiNC1), June 16-18, 2003, Trondheim, Norway. IFIP International Federation for Information Processing, Vol. 174  Bubenko, Janis; Impagliazzo, John; Solvberg, Arne (Eds.). Springer 2005.

Keskiajan fantasia. J.R.R. Tolkienin Keskimaa digitaalisessa pelikulttuurissa. MIRATOR Theme Issue 2005: Proceedings from the Symposium “Virtually Medieval?”.

Basicilla tietoyhteiskuntaan. Ohjelmointi ja varhaisten kotitietokoneiden käyttötarpeet. Teoksessa Koti. Kaiho, paikka, muutos. Toim. Päivi Granö, Jaakko Suominen, Outi Tuomi-Nikula. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja IV. Pori 2005.

Tietokonepelit ennen ja nyt. Kotimikrolehdistö ja tietokonepelikulttuurin alkuvaiheet Suomessa. Teoksessa Mediaa kokemassa: koosteita ja ylityksiä. Experiencing the Media. Assemblages and Cross-overs. Toim. Tanja Sihvonen, Pasi Väliaho. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos, Mediatutkimus, Sarja A, nr 53. Turku 2003.

Pahasti aikaansa edellä – pelielokuvien pioneeri, Steven Lisbergin Tron (1982). WiderScreen 2-3/2003.

Pelien lumo. Tietokonepelit nuoret kotimikroharrastuksessa. Teoksessa Teknologisoituva nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja. Toim. Sonja Kangas, Tapio, Kuure. Nuorisotutkimus-verkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 33. Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 26, STAKES. Helsinki 2003.

Early History of Home Computing in Finland from 1980s to 1990s. Teoksessa Actes du 6e Colloque sur l´ Histoire de l´Informatique et des Réseaux. Muriel Battista (ed.), ACONIT, Grenoble 2002.

Täydellinen vihollinen. Näkökohtia Kuwaitin kriisin ja Persianlahden sodan mediakonfliktin historiaa. Teoksessa Dialogus. Historian taito. Meri Heinonen, Leila Koivunen, Sakari Ollitervo, Heli Paalumäki, Hannu Salmi, Janne Tunturi (toim.), Kirja-Aurora, Turku 2002.

Juottelua ja heksakoodia. Kerhotoiminnan asema ja merkitys suomalaisen mikrotietokoneharrastuksen varhaiskaudella. Tekniikan Waiheita 3/2002.

Valtavirtaa vastaan: demoscene suomalaisen kotimikroilun historiassa. Lähikuva 3/2001.

 

C) Academic Monographies,

*** Sosiaalisen median lyhyt historia. (Short History of Social Media in Finland) Jaakko Suominen, Sari Östman, Petri Saarikoski, Riikka Turtiainen. Gaudeamus: Helsinki University Press, 2013.

 *** FUNETIsta Facebookiin. Internetin kulttuurihistoria. (From FUNET to Facebook. Cultural History of Internet) Turtiainen, Riikka, Saarikoski, Petri, Suominen,  Jaakko, Östman, Sari. Gaudeamus: Helsinki University Press, 2009.

 *** Koneen lumo. Mikrotietokoneharrastus Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin (The Lure of the Machine. The Personal Computer Interest in Finland from the 1970s to the mid-1990s). The Research Centre for Contemporary Culture (University of Jyväskylä, 2004) (See also “Thesis”).

 

Edited Scholarly Books and Journal Issues

WiderScreen 3/2017: “Elokuva ja kulttuuriperintö – Film and Cultural Heritage”, Petri Saarikoski (Editor in Chief), Anna SIvula (Guest Editori), http://widerscreen.fi.

WiderScreen 1-2/2017: “Tekstitaide – Text Art”. Markku Raunanen, Tero Heikkinen (Guest Editors), Petri Saarikoski (Editor in Chief), http://widerscreen.fi.

WiderScreen 3/2016: “Elokuvamusiikki ja elokuvien äänimaisema – Film Music and Cinematic Soundscapes”. Kimi Kärki (Guest Editor), Petri Saarikoski (Editor in Chief) (forthcoming), http://widerscreen.fi.

WiderScreen 1–2/2016: ”Doomilaakson kevät” (päätoimittaja), http://widerscreen.fi.

WiderScreen 3/2015: “Eri- ja samanarvoisuus digitaalisessa maailmassa – Equality and inequality in digital environments”. Riikka Turtiainen (Guest Editor), Petri Saarikoski (Editor in Chief), http://widerscreen.fi.

WiderScreen 1–2/2015: “Villin lännen uudet visiot – New Visions of the Wild West”. Petri Saarikoski (Editor in Chief), Kimmo Ahonen (Guest Editor), http://widerscreen.fi.

Elonen, Jaana:Porin yliopistokeskuksesta luovilta aloilta vuosina 2007–2013 valmistuneiden filosofian maistereiden työelämään sijoittuminen. Saarikoski, Petri (toim.) Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut 46, Pori 2015.

WiderScreen 3–4/2014: ”Mediaurheilu”. Riikka Turtiainen (päätoimittaja), Petri Saarikoski (toim.), http://widerscreen.fi.

Naskali, Tiia, Silvast, Antti: Tietokonekerhoista blogosfääriin, pöytäkoneista älypuhelimiin – kokemuksia tietokoneharrastamisen arkipäiväistymisestä. Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Markku Reunanen (toim.). Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut 44. Turun yliopisto: 2014.

Pelitutkimuksen vuosikirja 2014. Toim. Jaakko Suominen (päätoimittaja), Raine Koskimaa, Frans Mäyrä, Petri Saarikoski, Olli Sotamaa. http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2014.

Tekniikan Waiheita 4/2014: ”Television ja radion kulttuurihistoriaa” (päätoimittaja).

WiderScreen 4/2013: ”Elokuvalliset pelit – pelilliset elokuvat” (päätoimittaja), http://widerscreen.fi.

WiderScreen 2–3/2013: ”Digitaalinen kulttuuri – sähköisen yhteisöllisyyden juuret” (päätoimittaja), http://widerscreen.fi.

WiderScreen 1/2013: “You, Me, User”. Outi Hakola (Editor in Chief), Petri Saarikoski (Guest Editor), http://widerscreen.fi.

Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Toim. Jaakko Suominen (päätoimittaja), Raine Koskimaa, Frans Mäyrä, Petri Saarikoski, Olli Sotamaa. http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2013

WiderScreen 1/2012: “Final Cut”. Editors Hakola, Outi – Saarikoski, Petri – Rosenqvist, Juha. Wider Screen 1/2012, http://widerscreen.fi/.

Hirvonen, Mikko: Sosiaalisen median tutkimuskenttä 2001–2011. Saarikoski, Petri (toim.) Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut XXXVI. Turun yliopisto: Pori.

WiderScreen 2–3/2011: ”Pac-Manista YouTubeen” (päätoimittaja), http://widerscreen.fi/.

Digirakkaus 2. Toim. Petri Saarikoski, Ulla Heinonen ja Riikka Turtiainen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut 31. Pori 2011.

 History of Nordic Computing – HiNC3. (eds.) 3rd IFIP WG9.7 Working Conference on History of Nordic Computing, Stockholm 18.–20. October 2010. IFIP International Federation for Information Processing, Springer 2011.

Kulttuurituotanto: kehykset, käytäntö, prosessit. Toim Maarit Grahn, Maunu Häyrynen + toimitustyöryhmä. SKS, Tietolipas. Helsinki 2009.

Matkalla. Toim. Helena Ruotsala, Petri Saarikoski, Maija Santikko. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 18, Turun yliopisto, Pori 2009.

Raja: kohtaamisia ja ylityksiä. Toim. Petri Saarikoski, Riikka Turtiainen, Päivi Granö. Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja VIII. Pori 2006.

Välimuistiin kirjoitetut. Lukuja Suomen tietoteknistymisen historiaan. Toim. Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Tanja Sihvonen, Hannu Salmi, Petri Paju, Jussi Parikka. k & h. Turku 2006.

Taju kankaalle. Uutta suomalaista elokuvaa paikantamassa. (Toim.) Kimmo Ahonen, Janne Rosenqvist, Juha Rosenqvist, Päivi Valotie, Petri Saarikoski. Kirja-Aurora, Keuruu 2003.

Digitaaliset pelit ja elokuva. (päätoimittaja) Wider Screen 2-3/2003.

Sähköä, Säpinää, Wapinaa. Risteilyjä teknologian kulttuurihistoriassa. Toim. Tanja Sihvonen, Petri Saarikoski. Historian laitos, julkaisuja nr. 59, Turun yliopisto. Turku 2001

Uusi Media ja arkielämä. Kirjoituksia uuden ajan kulttuurista. Toim. Petri Saarikoski, Hannu Nieminen, Jaakko Suominen. Viestintä, Turun yliopisto, Julkaisuja nr. 41 (Sarja A). Saarijärvi 1999.

Suomalaisten kansallisia ja kielellisiä ongelmia – kirjoituksia vähemmistöistä. Toim. Petri Saarikoski ja Petri Lajunen. Historian opiskelijoiden liitto Turku 1994.

 

D) Publications for professional audiences

Suomen ensimmäinen pelimuseo on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Tekniikan Waiheita 1/2017, 43-45.

Kotimaisten pelien hyvät, pahat ja rumat. Tekniikan Waiheita 1/2017, 55.

BBS-harrastuksen historiaa tutkitaan Turun yliopistossa. Tekniikan Waiheita 2/2016, 47–49.

Doomilaakson kevät. WiderScreen 1–2/2016, http://widerscreen.fi.

Televisio ja radio – tietokanavista mediaspektaakkeleihin. Tekniikan Waiheita 4/2014, 3–4

Lännenfiktion pysyvä lumo – johdannoksi. WiderScreen 1–2/2015, http://widerscreen.fi.

Nota Bene 2013. Aineistoon ja tutkimuksiin viittaaminen Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa. Sivula, Anna, Saarikoski, Petri. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut 40. Turun yliopisto: Pori 2014.

Elokuvalliset pelit – pelilliset elokuvat – Johdannoksi. WiderScreen 4/2013, http://widerscreen.fi.

The Introduction of Computer and Video Games in Museums – Experiences and Possibilities. Tiia Naskali, Jaakko Suominen, Petri Saarikoski. Teoksessa Making the History of Computing Revelant. Arthur Tatnall, Tilly Blyth, Roger Johnson (eds.) IFP WG 9.7 International Conference, HC 2013, London, UK, June 17-18.2013. Springer 2013.

Digitaalisuuden ihmemaassa – Johdannoksi. WiderScreen 2–3/2013, http://widerscreen.fi.

Elokuvalukupiiri – uusia kokemuksia audiovisuaalisen kulttuurin opetuksesta yliopistomaailmassa. WiderScreen 2–3/2013, http://widerscreen.fi/.

Jack Tramiel – In Memoriam. Tekniikan Waiheita 4/2012, http://widerscreen.fi/.

Wider Screen – matka kuun pimeälle puolelle. WiderScreen 1/2012, http://widerscreen.fi.

Linnut ovat hyvin vihaisia. WiderScreen 1–2/2011, http://widerscreen.fi.

Tietotekniikan varhaishistoriaa sinikeltaisin siivin. Tekniikan Waiheita 4/2007.

Huonot, keskinkertaiset ja unohtuneet. Villi länsi tietokonepeleissä. Ruudinsavu 2/2004.

Hakkereita, kehoja, tekniikoita ja teorioita. Public Proofs – Science, Technology and Democracy (4S & EASST). Saarikoski, Petri, Parikka, Jussi. Tekniikan Waiheita 3/2004 (julkaistu myös Ennen ja Nyt 3/2004).

Charlie Gere. Digital Culture, The Digital Counter Culture -chapter (Translated chapter: Digitaalinen vastakulttuuri) Jaakko Suominen, Tanja Sihvonen, Jussi Parikka Raine Koskimaa et al. (eds.) Faros. Turku 2006.

Tietotekniikan historiantutkimuksen päivät ranskalaiseen malliin. Sixième Colloque International Histoire de l’Informatique et des Réseaux -konferenssi Grenoblessa, Ranskassa 25.-27.11.2002. Tekniikan Waiheita 2/2003.

Eurooppalaista teknologian historiantutkimusta tekemässä – teemana informaatioteknologia. Saarikoski, Petri, Paju, Petri Tekniikan Waiheita 2/2003.

Hinc 1 Trondheimissa 15.17.6.2003. Paju, Petri, Saarikoski, Petri, Suominen, Jaakko. Tekniikan Waiheita 2/2003.

Tietokonepelitutkimuksen merkkitapauksia. Computer Games and Digital Cultures -konferenssi Tampereella kesäkuussa 2002, Film-Holic 2002.

Navigoitava tila – tilan arkeologia digitaalisuuden aikakaudella (Translated article: Navigable Space by Lev Manovitch); Published in Eletty ja muistettu tila, Taina Syrjämaa, Janne Tunturi (eds.); Historiallinen arkisto 215, SKS Helsinki 2002.

Mikrotietokoneita saloralaisittain. Teoksessa Sähköä, Säpinää, Wapinaa. Risteilyjä teknologian kulttuurihistoriassa. Tanja Sihvonen, Petri Saarikoski (toim.) Historian laitos, julkaisuja nr. 59, Turun yliopisto. Turku 2001.

Aloittelijat konferenssissa. SHOTin vuosikokous Münchenissä 17.-20.8.2000. Petri Paju, Petri Saarikoski, Jaakko Suominen. Tekniikan Waiheita 3/2000.

Suomalainen tietokonepelikulttuuri ja populaari mikrolehdistö 1980-luvulla osana nuorten poikien kotimikroharrastusta. Teoksessa Pelit. Tietokone, ihminen. Games, Computers and People. Timo Honkela (toim.) Taideteollinen korkeakoulu, Suomen tekoälyseuran julkaisuja, Symposiosarja, n:o 15. Helsinki 1999.

Tietokone- ja videopelit uuden median murroksessa 1990-luvulla. Teoksessa Uusi media ja arkielämä. Kirjoituksia uuden ajan kulttuurista. Petri Saarikoski, Hannu Nieminen, Jaakko Suominen (toim.) Viestintä, Turun yliopisto, Julkaisuja nr. 41 (Sarja A). Saarijärvi 1999.

Tietokonepelit osana audiovisuaalisen kulttuurin moraalipaniikkia. WiderScreen 1–2/1999, http://widerscreen.fi.

Elokuva ja tietokonepelit. Vaeltava katse 1990-luvulla. WiderScreen 2/1998, http://widerscreen.fi.

Elokuva-arvostelussa Persianlahden sota. Huomioita Paul Virilion ja Jean Baudrillardin kirjoituksiin. WiderScreen 1/1998, http://widerscreen.fi.

 

E) Publications for general audience

Film reviews and other writings (76 articles):

Film-O-Holic (2001-)

Kotimaisen BBS-kulttuurin juurilla – modeemiharrastajien muistoja kerätään Turun yliopistossa. Skrolli 1/2016.

”Pistä natsi asialle ja mene itse perässä!” Hitler-videomeemien anatomia. Skrolli 4/2015.

Verkkoa rakennettiin, miehet muistelevat. Agricola – Suomen historiaverkko, 18.2.2009.

Peliharrastajat talvisodan taistelukentillä. Agricola – Suomen historiaverkko, 19.11.2008.

Tietoyhteiskunnan katoava muisti. Agricolan tietosanomat 1/2003.

Sankariarkeologin monet kasvot. Peili 1/2003.

Aibo-koirasta virtuaalielämyksiin. Pelit ja lelut japanilaisessa kulttuurissa. Peili 4/2002.

Sohvaperunat ja näppishiiret. Tietokone- ja videopelaamisen eroista ja yhtäläisyyksistä. Peili 1/2001.

Suomalaisen kotimikrokulttuurin paperiset lippulaivat. Peili 3/1999.

Tietokone- ja videopelit nuorten maailmankuvan muokkaajana. Peili 2/1999.

Naismuukalaiset miesten pelivaltakunnassa. Peili 1/1999.

Sankareita vai roistoja. PC-piratismin kulttuurihistoriaa. Peili 4/1998.

Nuorten miesten harrastuksesta audiovisuaalisen kulttuurin jättiläiseksi – tietokonepelien historia ja merkitys. Peili 3/1998.

Also articles in MikroBitti (3), Turun Sanomat (1) and Hiiskuttua (3) magazines.

 

Art work and exhibitions

Finnish Games Then and Now (Game exhibition), Rupriikki Tampere. (Nordic Digra 2012 -conference 5.-8.6.2012.

Insomnia Game 2.0 (Alternative Reality Game and game exhibition) (InSomnia Lan-party, Pori, October 2011)

Pac-Man, vanhempi kuin Porin taidemuseo: Pelipiste ja Pac-Man in Flesh. (Pac-Man exibition and game performance), Pori Art Museum 14.5.2011.

Insomnia Game (Alternative Reality Game) (InSomnia Lan-party, Pori, October 2011)

Pelaa! (game and art exhibition), Salo Art Museum Veturitalli, Salo(11/ 2009-1/2010).

RMJ 2008 Pori (document). City of Pori, 2008.

Juhana-herttuan Aikakapseli (”Duke John’s Time Capsule”, Alternative Reality Game). City of Pori: 450th Anniversary of the City), 1/2008-12/2008.

Mikrokerhoista koteihin. Satakuntalaisen tietokoneharrastamisen juurilla. Satakunta Museum, City of Pori, 27.9.–12.11.2006

 

Thesis

Phil. Lic. in General History 2001: Pioneerien leluista kulutuselektroniikaksi. Suomalainen kotimikroharrastus tietotekniikan murroksessa  1980-luvun alusta 1990-luvun puoliväliin. Lisensiaattityö, yleinen historia, Turun yliopisto, huhtikuu  2001 (Licentiate thesis, Department of History, General History, University of Turku, April 2001).

M.A. in Cultural History 1999: Populaari tietokonelehdistö kotimikrokulttuurin määrittäjänä Suomessa 1980-luvulla. Sivulaudatur- tutkielma, kulttuurihistoria, Turun yliopisto, maaliskuu 1999.

M.A. in Cultural History 1997:Vuosien 1990–1991 Kuwaitin kriisi yhdysvaltalaisten Time ja Newsweek aikakauslehtien pohjalta. Kylmän  sodan jälkeisen kansainvälisen kriisin julkisuuskuva. Pro gradu -tutkielma, yleinen historia, Turun  yliopisto. Turku tammikuu 1997.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: